Biokovo pěšky s průvodcem

… AND WHO WOULD LOVE TO VISIT BIOKOVO ON FOOT AND SO SUSTAINABLY?

…A KDO CHCE NA BIOKOVO PĚŠKY, A TEDY UDRŽITELNĚ?

HIKE WITH US ALL YEAR LONG! PĚŠÍ TURISTIKA S NÁMI CELÝ ROK!

Price per person/ Cena za osobu
Easy hike/ lehka túra8-13:0033 euro/250 kn/ 858 Kč
Advanced hike /náročná túra8-15:0066 euro/ 500 kn/ 1717 Kč
Extreme hike/ extremní túra8-17:0099 euro/ 750 kn/ 2575 Kč
CHILDREN HIKE FREE OF CHARGE!
DĚTI ZDARMA!
0

Tel.: +420 773 644 388; +385 91 55 88 649; Email: dicascata@gmail.com

https://www.facebook.com/RosesandGrapes

Mgr. Daniela Bohatá: +420773644388/ +385915588649

… AND WHO WOULD LOVE TO VISIT BIOKOVO ON FOOT AND SO SUSTAINABLY?

…A KDO CHCE NA BIOKOVO PĚŠKY, A TEDY UDRŽITELNĚ?

HIKE WITH US ALL YEAR LONG! PĚŠÍ TURISTIKA S NÁMI CELÝ ROK!

Price per person/ Cena za osobu
Easy hike/ lehka túra8-13:0033 euro/250 kn/ 858 Kč
Advanced hike /náročná túra8-15:0066 euro/ 500 kn/ 1717 Kč
Extreme hike/ extremní túra8-17:0099 euro/ 750 kn/ 2575 Kč
CHILDREN HIKE FREE OF CHARGE!
DĚTI ZDARMA!
0

Tel.: +420 773 644 388; +385 91 55 88 649; Email: dicascata@gmail.com

https://www.facebook.com/RosesandGrapes

Mgr. Daniela Bohatá: +420773644388/ +385915588649

%d bloggers like this: