Střední Dalmácie aktuálně

Na úvod je třeba říct, že život v Dalmácii je přes rok tvrdý. Zdaleka nepřipomíná ten, který zná turista ze cca 3 měsíce dlouhé turistické sezóny, kde je všude krásně, teplo, funguje plno služeb a skoro všechny domy jsou plné dovolenkářů a spokojených místních. Pokud si rozhodnete si jednu ze svých dovolených zde prodloužit a zůstanete přes zimu, zjistíte, že mnohé služby se stanou nedostupnými, výrazně se sníží počet lidí, vyprázdní a zazimují se domy. Ty domy, které slouží lidem i v zimě, také nejsou nějak extrémě vybaveny do zimních měsíců. I když tu jsou zimy mírné, v takové buře si zastezknete po dobře izolovaných českých domech a bytech a centrálním systému topení. Tady v mnoha domech zjistíte, že používají pouze klimatizaci, a to ještě často dosti omezeně, aby účet za elektriku nebyl přiliš vysoký. Takže podobně jako mí oblíbení impresionističtí malíři v dávné Paříži potkáte místní hned poránu se nahřívat u kávy v kavárně. A někdy u té jedné kávy prosedí i celé dopoledne. Můj syn tak jako správný český Dalmatinec se koupe až je moře na srpnových teplotách. Já jako otužileci milující vodu v jakékoliv roční době se koupu již po celý rok. Nyní již dokonce kromě osvěžující mini koupele začínám i plavat. Miluji plavat motýka. Mám vlastní plaveský styl, který zahrnuje pohyby a la mořské panny.

Je to můj hlavni recept na zdraví a radostné přežití i v této nelehké době. Kromě moře miluji koupání I v řekách, pramenech, vodopádech. Letos jsem vyzkoušela I zimní řeky Centinu, Jadro – v prosinci, únoru, nádhera. Dříve, když bývaly hranice prostupnější a já jsem hodně pobývala a průvodcovala i v sousední Bosně a Hercegovině jsem plavavala v řece Neretve, Trebižat, Bregava, na vodopádech Kravica, Kočuša, Čeveljuša, a to nejpozději od začátku května. Třeba to letos ještě stihnu…

Miluji také vysoké hory. Hlavně ty, které jsou holé a poskytují božské výhledy do všech stran. A těch je na Balkáně požehnaně. V samotném Chorvatsku je to na celý život a dokonce i samotné Biokovo, aby člověk prošel celé, bude potřebovat minimálně několik let. Jako člen místního vysokohorského klubu jsem za poslední dva roky prošla plno turistických tras v pohoří Biokovo, Omiška Dinara, Mosor a Rilić. Ten poslední zmíněný jsem objevovala samostatně hlavně po dobu lockdownu v roce 2020. V té době jsem také začala točit rozhovory a reportáže pro můj Youtube kanál Holistic TV: Roses & Grapes by Diana. Vše začalo sérií rozhovorů ZLATÝ ŽENSKÝ KRUH česky a GOLDEN CIRCLE ONLINE anglicky. Později jsem vytvořila sérii videí s názvem DUCH DALMÁCIE, DUCH BIOKOVA, DUCH MAKARSKÉ RIVIÉRY, DUCH BOSNY, DUCH HERCEGOVINY, A DUCH BOSENSKÝCH PYRAMID. Zajímá mě také posvátnost přírodních zdrojů Matky ZeMě – především VODA a PRAMENY. Miluji také Chorvatský ostrov VIS. Poslední novinkou je serie reportáží a rozhovorů Walk & Talk, který jsem točila v MIMICÍCH. Točila jsem také reportáže (nejen) o víně z VRGORCE a poloostrova PELJEŠAC.

Nyní dopisuji svou knihu o životě v Dalmácii, ČR a Bosně a Hercegovině a sestavuji PLAYLIST O ŽIVOTĚ V DALMÁCII: KOLO ROKU (česky), CIRCLE OF YEAR (anglicky),

Vysílám v jednom ze 3 jazyků, kterými nejraději komunikuji: ČESKY, CHORVATSKY a ANGLICKY.

Pokud chcete mou činnost podpořit slovem či jinak, máte zájem o mé služby a produkty nebo máte chuť spolutvořit, kontaktujte mě na emailu: dicascata@gmail.com nebo telefonu: +420773644388.

ČR – Bosna a Hercegovina – Dalmácie

Má oblíbená trasa z ČR přes Bosnu a Hercegovinu do Dalmácie  

Trasa, kterou často doporučuji cestovatelům z České a Slovenské republiky: Visoko – Sarajevo – Jahorina/Bjelašnica – Konjic – Mostar – Počitelj – střední Dalmácie, Makarska riviéra (chorvatské pobřeží Jadranu)

  1. Visoko – pyramida Slunce
  2. Sarajevo
  3. Bjelašnica/Jahorina (lyže, vysokohorská turistika)
  4. Konjic (rafting)
  5. Mostar
  6. Počitelj
  7. Střední Dalmácie – Makarska/Brist/Mimice/Tučepi, atd.
mapa BiH

Autor mapy: Amel Salihbašić – autor knižního průvodce v českém jazyce o Bosně a Hercegovině, která vyšla v několika světových jazycích

Zarezervujte si ubytování či zážitky v Chorvatsku nebo Bosně a Hercegovině: dicascata@gmail.com

Počitelj

IMG_8598
Počitelj - ubytování u místních
Aqua_Style_Pro_20170625_141525

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Zde uvedené všeobecné obchodní podmínky a pokyny jsou nedílnou součástí smlouvy mezi zážitkovou cestovní agenturou Roses &Grapes, j.d.o.o. (dále jen cestovní agentura) a klientem, který si vybraný zážitek, program, rezervaci ubytování nebo jednodenní výlet zakoupí. Agentura organizuje zážitek, vytváří nabídku ubytování a speciální programy, které jsou v souladu s přáním klienta. Nabídka je tvořena v souladu s přáním klienta. Pokud je v konkrétním programu zveřejněno jiné ustanovení, než které je zveřejněno v bodech těchto všeobecných obchodních podmínek, platí ustanovení/podmínka zveřejněná v programu. 

2. OBSAH SLUŽEB 

Agentura poskytuje klientovi realizaci výletů, vzdělávacích kurzů, ubytovacích služeb nebo zážitkového programu dle požadavků klienta. Nabízená služba odpovídá obsah, programu u či popisu zveřejněného na webových stránkách a/nebo propagačních materiálech, ve smlouvě a dle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací/nabídkou. Obsah služby nebude agenturou plně realizován popsaným způsobem v případě mimořádných okolností, které nelze předvídat nebo odstranit, jako jsou teroristický útok, přírodní katastrofy, zemětřesení, války, nepokoje, záplavy, požáry, hygienické poruchy, náhlé změny jízdních řádů, zpoždění letadel, povětrnostní podmínky, dopravní nehody a podobně.

3. REZERVACE A PLATBY

Dotazy a informace o službách Agentury jsou obdrženy e-mailem, elektronicky, písemně a telefonicky. Na základě obdrženého dotazu bude zadavateli poskytnuta nabídka/návrh smlouvy, který je považován za závazný poté, co byl podepsán smluvními stranami nebo jinak jasně potvrzen jeho souhlas (internet, e-mail, platba na obchodní účet) a kdy agentura obdrží příslušnou zálohu, jak bylo dohodnuto v návrhu smlouvy. Agentura, pokud není smluvně uzavřena odlišně, jedná tak, že klient uhradí výlet či zážitek ve chvíli objednání. Lze aplikovat také postup jinak běžný při rezervaci ubytování. Klient zaplatí částku 30% zálohy. Pokud zruší svou rezervaci měsíc dopředu, má nárok na vrácení 15% zálohy.  V případě ubytování je klient povinen zaplatit celkovou částku nejpozději jeden měsíc před příjezdem. Pokud klient po zaplacení celkové částky v přiměřené lhůtě zruší cestu ze závažných důvodů, je agentuře ponechána záloha ve výši 30%. Pokud zhotovitel učinil rezervaci jménem jiných osob, přebírá zadavatel veškeré povinnosti. Klient je povinen poskytnout veškeré potřebné informace a/nebo dokumenty nezbytné pro realizaci cesty, ubytování. Klient odpovídá za případné škody způsobené poskytnutím nepřesných nebo neúplných údajů nebo dokumentů. V případě, že je zadavatel nezletilým dítětem, je smlouva považována za závaznou nebo má právní účinky pouze tehdy, pokud rodič (opatrovník) dítěte souhlasí se smluvní cestou nebo ustanoveními smlouvy, podpisem této smlouvy nebo udělením zvláštního písemného souhlasu. U rezervací na vyžádání agentura nepřijme registraci rezervace bez zálohy, jak je uvedeno ve smluvních informacích. Klient je povinen dodržovat platební podmínky uvedené ve smlouvě o ubytovacích službách a možnosti výletů a dalších služeb. 


4. OBSAH A CENA SLUŽBY

Agentura uvedla všechny potřebné informace o nabídce a obsahu svých služeb na svých webových stránkách.  Agentura se specializuje na pořádání výletů do pohoří Biokovo, Zážitků různého druhu, rezervaci ubytování pro jednotlivce i skupiny. Exkurze je organizována dodávkou nebo formou pěší turistiky. Pokud je exkurze organizována prostřednictvím dodávky, agentura navrhuje skupiny až 15 osob a cena zahrnuje řidiče, infrmace v češtině a další služby dle konkrétní nabídky výletu. Pro větší skupiny je možné organizovat za zvláštních podmínek – agentura poskytuje kvalifikované průvodce dle pravidel. Pokud je exkurze organizována formou pěší tury, agentura poskytuje průvodce v souladu s pravidly.  Klient si může před cestou vyžádat volitelné a speciální služby – ty uhradí poskytovateli služeb – zástupci pořadatele v měně země, kde je služba poskytována. Všechny ceny za doplňkové služby/poplatky uvedené v informacích o programu/ předsoudní smlouvě se mohou měnit až do vytvoření smlouvy. Agentura si vyhrazuje právo změnit ceny zveřejněné a přijaté smlouvou, pokud došlo ke změně cen, která nemohla být ovlivněna např.: náklady na pohonné hmoty, výše daně, změna ceny od třetí strany, na kterou se smlouva vztahuje, a zvýšení ceny musí klienta jasně a srozumitelně informovat nejpozději 20 dní před zahájením výletu. Stejně tak musí agentura odůvodnit důvod zvýšení cen jasným výpočtem. 

5. KATEGORIZACE A KVALITA UBYTOVÁNÍ A JINÝCH

 Všechna ubytovací zařízení, dopravní prostředky, restaurace atd., nabízené v programu jsou popsány podle oficiální kategorizace místní turistické organizace v době tvorby programu a standardy služeb, dopravních prostředků a ubytovacích zařízení nejsou srovnatelné. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek klient prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Agentura si vyhrazuje právo změnit apartmány nebo hotely za předpokladu, že zajistí hotel ve stejné nebo vyšší kategorii. Agentura nezaručuje konkrétní místa v mikrobuse a podpisem smlouvy se má za to, že klient přijal jakékoli místo ve vozidle.

 6. ZMĚNA PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ/ CESTOVNÍHO PROGRAMU A PRÁVO POŘADATELE UKONČIT /ZRUŠIT CESTU

Agentura má právo změnit informace/cestovní programy před uzavřením smlouvy v případě výjimečných okolností, které nebylo možné předvídat, vyhnout se jim nebo je napravit. Všechny smluvní služby musí být za výjimečných okolností nahrazeny pouze stejnou nebo vyšší kategorií. Je-li agentura nucena před zahájením ubytování nebo exkurzí změnit některý z hlavních rysů služby nebo se nachází v situaci, kdy nemůže splnit dohodnuté zvláštní požadavky nebo navrhne zvýšení ceny ubytování nebo výletního hovoru o více než 8 %, může zadavatel přijmout navrhovanou změnu nebo ukončit smlouvu ve lhůtě stanovené agenturou bez zaplacení poplatků za ukončení. Pokud klient neinformuje agenturu o svém rozhodnutí ve stanovené lhůtě, považuje se smlouva za ukončenou. Pořadatel může ukončit smlouvu o ubytování nebo exkurzi před zahájením zájezdu a vrátit klientovi veškeré platby v plné výši, bez povinnosti poskytnout klientovi náhradu škody, pokud je počet osob registrovaných pro odvolání k exkurzi nižší než minimální počet stanovený ve smlouvě a pokud pořadatel informuje klienta o ukončení smlouvy ve lhůtě stanovené ve smlouvě. 

7. POVINNOSTI AGENTURY

Povinností agentury je postarat se o poskytování služeb v dobré víře a výběr poskytovatelů služeb a postarat se o práva klienta a jeho zájmy v souladu s pravidly povolání a zvyků v cestovním ruchu. Zážitková cestovní agentura je povinna klientovi písemně nebo elektronicky zpřístupnit veškeré informace/program před uzavřením smlouvy:

– o výši nebo procentním podílu zálohy a o počtu a výši splátky splátky zbytku ceny.

– minimální počet účastníků.

– cíl/místo určení, itinerář a doba pobytu, s termíny a, pokud je zahrnuto ubytování, počet nocí počet denních jídel/dietního plánu.

– prostředky, vlastnosti a kategorie dopravy, místo odjezdu a návratu.

– umístění, hlavní charakteristiky a případně druh a kategorie ubytování v souladu s pravidly cílové země.

– zda je cesta vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a na žádost zadavatele přesné informace o vhodnosti cesty nebo odpočinku s přihlédnutím k potřebám zadavatele

– společnost organizátora a zeměpisná adresa a kontaktní číslo a poštovní adresa podle potřeby

Po provedené službě nebo balíčku je uživateli služby vystavena faktura. Pokud se poskytování služby odchyluje od dohodnuté služby, je agentura povinna poskytnout odpověď z důvodu možného nevykonání služby nebo její části. Cestovní kancelář je povinna informovat klienta o zemi, do které cestuje, o hraničních, vízových a zdravotních formalitách souvisejících s dohodnutým cestováním a pobytem a o stanovisku Ministerstva zahraničí a vnitra Chorvatské republiky o stupni rizika cesty. Agentura bude klientovi vždy nápomocna, pokud nastanou potíže. Bude poskytovat informace o zdravotnických službách, konzulárních a místních úřadech a bude se co nejlépe zabývat problémem, stížnostmi nebo nespokojeností.

8. POVINNOST ZADAVATELE, CESTOVNÍ DOKLADY A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
zadavatel žádající o cestu do zahraničí musí mít platné cestovní doklady. V případě, že je pro vstup do určité země vyžadována cesta/souborné služby, informuje cestovní kancelář klienta o nezbytných dokladech pro získání víza. zadavatel je povinen získat vízum a dodržovat všechny celní a devizové předpisy Chorvatské republiky, tj.  V případě, že Kutnik nemůže pokračovat v cestě z důvodu nedodržení předpisů, nese veškeré vzniklé náklady. Klient je povinen dodržovat domácí řád v ubytovacích zařízeních a v dobré víře spolupracovat s poskytovateli služeb. V případě hrubého porušení ustanovení domácích pravidel a předčasného opuštění zařízení na žádost poskytovatele služeb není host uvolněn při vypořádání nákladů na ubytování po celou vyhrazenou dobu, a pokud poskytovatel služeb souhlasí s tím, že host není povinen zaplatit celou rezervovanou dobu a jedná se o realizovaný pobyt až na 3 noci (1,2 nebo 3 noci), cena realizovaných nocí se zvyšuje o 30 % (příplatek za kratší pobyty). Pro některá místa určení je nutné být očkován v souladu s předpisy Světové zdravotnické organizace a klient pro tyto destinace musí mít lékařské potvrzení, že očkování bylo provedeno. Pokud z důvodu nedostatku těchto dokladů nelze cestovní/souborné služby realizovat, nenese cestovní kancelář žádné náklady, ale klient odpovídá za veškeré vzniklé škody.  Doporučujeme, aby klient osobně navštívil webové stránky Ministerstva vnitra Chorvatské republiky a informoval se o rizicích cestování do některých zemí a doporučeních a radách pro bezpečnější cestování do http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

9.ZAVAZADLA

Klient se musí postarat o své věci a zavazadla. Agentura nenese odpovědnost za zavazadla, která byla zničena, ztracena, poškozena nebo odcizena v ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku. Agentura doporučuje platbu cestovního pojištění, které zahrnuje pojištění zavazadel nebo bezpečný pronájem, pokud taková možnost v ubytovacím zařízení existuje. Ztracená zavazadla nebo krádež jsou nahlášeny poskytovateli služeb, agentuře a příslušné policejní stanici.

10. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Každý zadavatel, který je držitelem zakázky, má právo vznést námitku proti nesplněné smluvní službě. Jsou-li nabízené služby neodpovídající, je klient povinen v danou chvíli neprodleně oznámit na email cestovní agentury. Klient je povinen v dobré víře spolupracovat s poskytovatelem služeb a agenturou za účelem odstranění příčin reklamace. Není-li klient spokojen se současnou situací a opustí zařízení a z vlastního podnětu najde jiné ubytování, aniž by dal agentuře možnost odstranit příčinu své nespokojenosti nebo mu najít náhradní ubytování, nemůže požádat o vrácení peněz ani podat žádost o náhradu škody, bez ohledu na to, zda byly jeho důvody oprávněné či nikoli. Také pokud klient přijme nabízené řešení reklamace odpovídající placené službě, agentura nebude brát v úvahu následnou stížnost klienta ani na něj reagovat. Pokud ani po zásahu agentury nebyl problém vyřešen, nejpozději do 8 dnů po návratu z dovolené je klient povinen zaslat písemnou stížnost spolu s podklady a fotografiemi prokazujícími základ stížnosti agentuře e-mailem na adresu dicascata@gmail.com. Agentura posoudí plně zdokumentované stížnosti obdržené do 8 dnů od ukončení rezervace. Agentura je povinna vydat písemné rozhodnutí o této stížnosti do 15 dnů od obdržení stížnosti. Maximální poplatek za reklamaci může dosáhnout výše inzerované části služeb a nemůže pokrýt již použité služby nebo celou částku ujednání. Zákon o turistické aktivitě vylučuje právo kupujícího nahradit ideální škodu. Agentura nenese odpovědnost za možné klimatické podmínky, čistotu a teploty moře v destinacích a za všechny ostatní podobné situace a události, které mohou způsobit nespokojenost klienta, a přímo se netýká kvality rezervované ubytovací jednotky (např. špatné počasí, špatně uspořádané pláže; nadměrné davy, krádeže nebo škody na majetku atd.). Pokud se klient rozhodl pro rezervaci ze speciální LAST MINUTE pak zadavatel přijme všechna rizika takového cestování. Tyto cesty obsahují nejisté skutečnosti, které agentura nemůže ovlivnit, a klient takovou cestu přijal především kvůli levnější ceně, a proto klient nemá právo proti agentuře vznést námitky. V souladu se zvláštním zákonem o alternativním řešení spotřebitelských sporů zahrnují dostupné mechanismy alternativního řešení spotřebitelských sporů možnost zahájit alternativní postup řešení spotřebitelských sporů se schváleným orgánem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, který se rovněž vztahuje na organizátora prostřednictvím online platformy pro řešení spotřebitelských sporů pro služby zakoupené online).
– Oprávněný orgán pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, který zahrnuje Mediační centrum Chorvatské obchodní komory, Rooseveltovo náměstí 2, 10000 Záhřeb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.
– U služeb zakoupených on-line může zadavatel předložit svou stížnost oprávněnému alternativnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů pomocí on-line platformy pro řešení spotřebitelských sporů, která je k dispozici na následující adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

11. SOUKROMÍ
Agentura bude shromažďovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje klienta, které jsou nezbytné pro realizaci cesty. Vše, co se agentura o klientovi dozvěděla, bude drženo jako obchodní tajemství a své shromážděné osobní údaje nikomu nezveřejní, s výjimkou zákonem předepsaných případů. Získané údaje jsou k dispozici pouze zaměstnancům agentury a jsou zpracovávány a používány pouze pro účely realizace smluvní služby v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů Agentury 
12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Potvrzením rezervace nebo zaplacením zálohy nebo celé částky dohody klient plně akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí rezervace/smlouvy uzavřené mezi Agenturou a zadavatelem. Všechny možné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být uvedeny v předsmluvním informačním/cestovním schématu a musí být předloženy zadavateli se Smlouvou nebo v samotné smlouvě. podpisem smlouvy zadavatel plně akceptuje informace/cestovní program před uzavřením smlouvy, jakož i tyto obecné podmínky.

Opći uvjeti poslovanja

1.    OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute, sastavni su dio ugovora između Turističke agencije Roses & Grapes, j.d.o.o. , (u daljnjem tekstu Agencija) i naručitelja koji kupuje odabrani doživljaj, rezervaciju smještaja ili jednodnevni izlet.  Agencija organizira doživljaj, izradi ponudu smještaja i posebne programe, koji u su skladu s naručiteljovim željama. Pod posebnim programom za doživljaje smatra se organizacija tematskih programa u skladu sa željama naručitelja. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu. 

 2.     SADRŽAJ USLUGA 

Agencija osigurava naručitelju provedbu usluge smještaja i opcije za izleta-dozivljaja prema predugovornim informacijama tj. programu putovanja prema sklopljenom ugovoru i programu objavljenim na internet stranicama i/ili promidžbenom materijalu te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji/ponudi. Sadržaj usluge agencija neće ostvariti u potpunosti na opisani način u slučaju izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su teroristički napad, elementarne nepogode, potresi, ratovi, nemiri, poplave, požari, sanitarni poremećaji, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova, vremenske neprilike, prometne nezgode i slično.

3.     REZERVACIJE I PLAĆANJA

Upiti i informacije o uslugama Agencije primaju e-mailom, elektroničkim putem, pismeno i telefonom. Temeljem primljenog upita naručitelju će biti dostavljena ponuda/prijedlog ugovora koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, email, uplata na poslovni račun) i kada agencija primi odgovarajuću akontaciju kako je dogovoreno u prijedlogu ugovora. Agencija, ako se drugacije ne ugovori, postupa na način da naručitelj prilikom rezervacije uplati iznos od 30% akontacije. Ukoliko odustane od doživljaja na vrijeme ima pravo na povrat od 15% akontacije.  Naručitelj je dužan uplatiti ukupan iznos do najkasnije mjesec dana prije dolaska. Ukoliko naručitelj nakon uplate ukupne iznosa u razumnom roku odustane od putovanja iz ozbiljnih razloga Agenciji ostaje akontacija od 30%. Ako je ugovaratelj izvršio rezervaciju u ime drugih osoba, naručitelj preuzima sve obveze nositelja putovanja. Naručitelj je dužan dati sve potrebne podatke i/ili dokumente koji su potrebni za realizaciju putovanja, smještaja. Naručitelj je odgovoran za svu štetu koja nastane zbog davanja netočnih ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. U slučaju da je naručitelj maloljetno dijete, ugovor se smatra obvezujućim odnosno proizvodi pravne učinke tek kada se roditelj (skrbnik) djeteta suglasi s ugovorenim putovanjem odnosno odredbama ugovora, potpisom tog ugovora ili davanjem posebne pisane suglasnosti. Za rezervacije  na upit agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije bez uplaćene akontacije kako je navedeno u ugovornim informacijama. Naručitelja je za usluge smještaja i opcije za izlete-dozivljaje  i ostale usluge dužan poštivati uvjete plaćanja navedene u ugovoru.

4.     SADRŽAJ I CIJENA USLUGE

Agencija je sve potrebne informacije o programu putovanja navela na svojim internet stranicama.  Agencija je specijaliziran za organizaciju izleta-doživljaja na planini Biokovo. Izlet-doživljaj se organizira kombi vozilom ili u obliku pješačke ture. Ukoliko se izlet organizira putem kombi vozila Agencija predlaze grupe do 15 ljudi te je u cijenu uključen vozač, pratitelj grupe. Moguća je organizacija za vece grupe pod posebnim uvjetima gdje Agencija osigurava ovlaštenog Vodića. Ukoliko se izlet organizira u obliku pješačke ture  Agencija osigurava vodića u skladu s pravilima.  Naručitelj može zatražiti fakultativne i posebne usluge prije odlazka na izlet i plaćaju se pružatelju usluge – predstavniku organizatora u valuti zemlje u kojoj se pruža usluga. Sve cijene za dodatne usluge/naknade koje su navedene u programu/ predugovornim informacijama podložne su promjenama do izrade ugovora. Agencija zadržava pravo promjene cijena koje su objavljene i prihvaćene ugovorom ukoliko je došlo do promjene cijena na koje se nije moglo utjecati kao npr.: trošak goriva, visina poreza, promjena cijene od treće osobe obuhvaćene ugovorom kao i o povećanju cijene mora obavijestiti na jasan i razumljiv način naručitelj najkasnije 20 dana prije početka izleta. Isto tako Agencija mora obrazložiti razlog povećanja cijene sa jasnim izračunom. 

5.     KATEGORIZACIJA I KVALITETA SMJEŠTAJA I OSTALO

 Svi smještajni objekti, prijevozna sredstva, restorani i dr. što je ponuđeno u programu opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u trenutku izdavanja programa i standardi usluga, prijevoznih sredstava i smještajnih objekata nisu usporedivi. Naručitelj je prihvaćanjem ovih općih uvjeta izjavljuje da je upoznati sa tom činjenicom. Agencija zadržava pravo promjene apartmana ili hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili višoj kategoriji. Agencija ne garantira specifična sjedala u autobusu te se potpisivanjem ugovora smatra da je naručitelj prihvatio bilo koje sjedalo u vozilu.

 6.     PROMJENA PREDUGOVORNIH INFORMACIJA/ PROGRAMA PUTOVANJA I PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID /OTKAZ PUTOVANJA

Predugovorne informacije/program putovanja Agencija ima pravo izmijeniti u slučaju izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Sve usluge koje su ugovorene moraju se zamijeniti isključivo istom ili višom kategorijom u izvanrednim okolnostima.Ako je Agencija prisiljena izmijeniti prije početka smjestaja ili izleta-dozivljaja bilo koju od glavnih obilježja usluge ili je u situaciji da ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve ili predloži povećanje cijene smjestaja ili izletu-dozivljaju  više od 8 % naručitelj može u roku koji odredi Agencija prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknada za raskid ugovora. Ukoliko naručitelj ne obavijesti Agenciju o svojoj odluci u zadanom roku ugovor se smatra raskinutim. Organizator može raskinuti ugovor o smjestaju ili izletu-dozivljaju prije početka paket aranžmana i naručitelju u cijelosti vratiti sva plaćanja, bez obveze naknade štete naručitelju , ako je broj osoba koje su prijavljene za izlet-dozivljaj manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti naručitelja o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru.

7.     OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga u dobroj namjeri i izboru pružatelja usluga te se brinuti o pravima naručitelja i njihovim interesima sukladno pravilima struke i običajima u turizmu.Agencija je dužna naručitelju u pisanom ili elektronskom obliku staviti na raspolaganje sve predugovorne informacije/program:

– o iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene

– minimalni broj polaznika

– odredište/odredišta, plan putovanja i razdoblja boravka, s datumima te, ako je uključen smještaj, broj noćenja broj dnevnih obroka/plan prehrane.

– sredstva, karakteristike, i kategorije prijevoza, mjesto polaska i povratka

– lokacija, glavne karakteristike i prema potrebi vrsta i kategorija smještaja u skladu pravilima odredišne zemlje

– da li je putovanje prikladno za osobe sa smanjenom pokretljivošću te na zahtjev naručitelja precizne informacije o prikladnosti putovanje ili odmora uzimajući u obzir potrebe naručitelja

– tvrtku i zemljopisnu adresu organizatora te kontakt broj i mail adresu prema potrebi

Nakon izvršenja usluge ili paket aranžmana korisniku usluge, ispostavlja se račun. Ukoliko provedba usluge odstupa od dogovorenog, agencija je dužna dati odgovor zbog eventualnog ne izvršenja usluge ili dijela usluga. Agencija je dužna naručitelja upoznati sa informacijama o zemlji u koju putuje, graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima vezanim uz dogovoreno putovanje i boravak te o mišljenju Ministarstva Vanjskih  i Unutarnjih poslova RH o stupnju rizičnosti putovanja .Agencija će uvijek pomoći naručitelju ako dođe do poteškoća. Dati će informacije o zdravstvenim službama, konzularnim i lokalnim tijelima te će dati sve od sebe da pomogne riješiti problem, pritužbu ili nezadovoljstvo.  

8.     OBVEZA NARUČITELJA, PUTNI DOKUMENTI I POŠTIVANJE PROPISA

naručitelj koji se prijavljuje na putovanje u inozemstvo dužan je imati važeće putne dokumente. U slučaju da je za putovanje/ paket aranžman potrebna viza za ulazak u određenu zemlju, Agencija će obavijestiti naručitelja o potrebnim dokumentima za ishođenje vize. naručitelj dužan je ishoditi vizu i poštivati sve carinske i devizne propise Republike Hrvatske odnosno države odrednice i države kroz koje se prolazi ili boravi.  U slučaju da Kutnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje sam snosi sve nastale troškove. Naručitelj dužan je pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta na zahtjev davaoca usluga, ne oslobađa gosta kod podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, a ukoliko se davalac usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period, a radi se o realiziranom boravku do 3 noćenja (1,2 ili 3 noćenja) cijena realiziranih noćenja uvećava se za 30 % (dodatak za kraći boravak).Za pojedine destinacije potrebno je cijepiti se prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije te naručitelj za takve destinacije mora imati liječničku potvrdu da je cijepljenje provedeno. Ukoliko se putovanje/paket aranžman ne može realizirati zbog nedostatka navedenih dokumenata Agencija ne snosi nikakve troškove već naručitelj odgovara za svu nastalu štetu.  Preporuka je da naručitelj osobno posjeti web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova RH i da se informira o rizicima putovanja u pojedine države te preporukama i savjetima za sigurnije putovanje na http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

9.PRTLJAGA

Naručitelj mora voditi brigu o svojim stvarima i prtljazi. Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu ili prijevoznom sredstvu. Agencija preporuča uplatu putnog osiguranja koje uključuje i osiguranje prtljage ili najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuje se pružatelju usluge, Agenciji i nadležnoj policijskoj postaji.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki naručitelj koji je nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, naručitelj je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu kod voditelja putovanja odnosno predstavnika Agencije. naručitelj je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko naručitelj na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav naručitelj ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. Također ako naručitelj na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu naručiteljovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ukoliko ni nakon intervencije agencije problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, naručitelj je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na dicascata@gmail.com  ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku  prigovora. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti  isključuje se pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo naručitelj, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Ukoliko se naručitelj odlučio za rezervaciju iz posebne LAST MINUTE ponude, tada naručitelj prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati, a naručitelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga naručitelj nema pravo prigovora prema agenciji. Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen i putem platforme za online rješavanje potrošačkih sporova za usluge kupljene putem interneta).

– Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

– Za usluge koje su kupljene putem interneta naručitelj može svoju pritužbu uputiti ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koristeći platformu za online rješavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na sljedećoj adresi mrežne stranice https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

11. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Agencija će prikupiti I obrađivati samo one osobne podatke naručitelja koji su nužni za realizaciju putovanja. Sve što je Agencija saznala o naručitelju čuvati će kao poslovnu tajnu I nikome neće priopćiti njegove prikupljene osobne podatke osim u zakonom propisanim slučajevima.Dobiveni podaci dostupni su isključivo samo zaposlenicima Agencije te se isti obrađuju I koriste samo za potrebe realizacije ugovorene usluge u skladu sa Izjavom o zaštiti osobnih podataka Agencije 

12. ZAVRŠNJE ODREDBE

Potvrdom rezervacije odnosnom uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana naručitelj u cijelosti prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Ovi opći uvjeti sastavni su dio rezervacije/Ugovora koji se sklapa između Agencije i naručitelja. Sva moguća odstupanja od ovih općih uvjeta, moraju biti navedena na predugovornim informacijama /programu putovanja i moraju biti dostavljena naručitelju uz Ugovor ili u samom ugovoru. naručitelj potpisivanjem ugovora u cijelosti prihvaća predugovorne informacije/program putovanja  kao i ove opće uvjete.

Vina Adriatica

OSTROV VIS – VINAŘSTVÍ ROKIS

OSTROV VIS – VINAŘSTVÍ ISLANDER

ČTVRTEK PATŘÍ VÍNU Z VRGORCE!

Vinařství číslo 1 – sběr vína 2020:

V ceně: Doprava z Makarske, průvodkyně v českém jazyce, 3 vzorky místních odrůd, lze degustovat více vzorků za doplatek.

VÝLET DO MĚSTEČKA VRGORAC – Navštivtě toto příjemné romantické městečko za Biokovem. Obdivujte kamené věže na úpatí tajemné hory Matokit. Navštivte neobyčejně úrodné Vrgorsko polje, jehož vinohrady v zimě pokryje voda a sníh, a poznejte místní výrobce vína v jejich vinařství s degustací toho nejlepšího z jejich výroby.

Vinařství číslo 2 a úrodné vrgorské pole:

NOVINKA!!! Cena: 390 kn/ osoba

Kultura z Vrgorce:

The Wines of VRGORAC: VRGORAC WINE TOUR

NEW EXPERIENCE!!! Price: 390 kn/ person

VRGORSKO VINO: Poznejte vína z Vrgorského pole

VISIT THE TOWN VRGORAC – A cosy romantic town just behind the Biokovo mountain range. Admire its stone towers and enjoy your stay at the foot of the mysterious Matokit mountain range, visit the unsual Vrgorsko field where vinyards go flooded or white with snow in winter (!), meet local wine producers in their wineries and taste their best wines.

Price includes: transport from Makarska, guide in English, tasting of 3 wines. You can taste more wines for extra fee.

THURSDAY BELONGS TO THE WINES OF VRGORAC!

NÁVŠTEVA LUXUSNÍCH VINAŘSTVÍ POLOOSTROVA PELJEŠAC = Grand Tour

CENA PRO 2 OSOBY

The Magic of Biokovo/ Kouzlo Biokova

Skywalk, Sveti Jure, Sunset experience15/16:00-20/21:00550kn/1925 Kč/ 77 euro
Kids until 610:00-15:00GRATIS
Discount: Students, pensioners.
1600Kč/ 64 euro

Od 3.8.2022 jsme byli nuceni zareagovat na nesnižující se zvýšené ceny paliva a dalších položek nutných pro realizaci zážitku. Museli jsme tedy úměrně zvýšit cenu zážitku. Děkujeme za pochopení.

V CENĚ: DOPRAVA MIKROBUSEM NA ATRAKCI SKYWALK A V PŘÍPADĚ DOBRÉHO STAVU PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE TAKÉ VÝJEZD AŽ NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL POHOŘÍ BIOKOV SVETI JURE /1762 m/, OCHUTNÁVKA VŮNÍ A CHUTÍ DALMÁCIE (ESENCIÁLNÍ OLEJE Z DIVOKÝCH BYLIN Z OSTROVA HVAR A DALŠÍCH MÍST, KVALITNÍ VÍNA Z MALÝCH RODINNÝCH VIINAŘSTVÍ Z VRGORCE A OSTROVA VIS), NEJVYŠŠÍ VRCHOL SVETI JURE A ZÁPAD SLUNCE NA ZPÁTEČNÍ CESTĚ. INFORMACE O PŘÍRODĚ A KULTUŘE DALMÁCIE A SPOLEČNOST ČEŠKY, KTERÁ ZDE TRVALE ŽIJE A SROSTLA S MÍSTNÍ PŘÍRODOU I KULTUROU. SPLNĚNÁ PŘÁNÍ A BOŽSKÉ VÝHLEDY, ODPOČINEK A OSVĚŽUJÍCÍ HORSKÝ VZDUCH.

VSTUPNÉ DO PP BIOKOVO není v CENĚ – HRADÍ SE NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI – CENÍK A DALŠÍ INFORMACE O PP BIOKOVO: ZDE

VIDEOS CREATED BY THE PARTICIPANTS/ VIDEA ÚČASTNÍKŮ TOHOTO ZÁŽITKU:

Mgr. Daniela Bohatá
Středová 4594, 76005 Zlín, Česká republika
IČO: 88057615, established: 12. 8. 2011
Natural person doing business under Trade Licensing Act
🌹

Mobile: +420773644388 (CZE)
Mobile/ WhatsApp: +3855588649 (HR)
Email: dicascata@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/RosesandGrapes