Následující ceremonie k prohloubení spojení se saba sebou a posvátnýmí místy a přírodou mohou být součástí transformačních pobytů nebo mohou být provedeny na vyžádání – info: dicascata@gmail.com.

  • ŹE(H)NÁM ŽENÁM V LABYRINTU RŮŽE – bosenské údolí pyramid – Park Ravne 2
  • PROPOJENÍ ŽENSKO-MUŽSKÝCH POLARIT – bosenské údolí pyramid – mohyla Vratnica

  • INICIACE ŽEN(Y) – dle skupiny/jednotlivce – info na dicascata@gmail.com.
  • KRUH ŽEN V ENERGII MARIE MAGDALENSKÉ – – dle skupiny/jednotlivce – info na dicascata@gmail.com.

%d bloggers like this: